u

یکی از روشهای برخورد اولیا با دانش‌آموزان درس نخوان این است که عواقب منفی درس نخواندن را به او می‌گویند. …

FlagFrenchButton

زبان کنکور شامل ۴ سوال گرامر ، ۸ سوال لغت ، یک کلوز تست ۵تایی و دو متن ۴سوالی هست.

خوب یا بد، درست یا غلط این روشهای تست زنی است که نتیجه کنکور شما را مشخص می‌کند.

۴۱۶۲۲۴۱۱۹۸۲۲۲۸۲۵۴۵۱۲۲۶۳۹۱۷۱۱۱۱۱۴۷۷۱۰۱۳۷

در برنامه ریزی روزانه، هفتگی و ماهانه خود به عامل استرس هم توجه داشته باشید. برنامه ریزی غیر قابل انجام یا برنامه‌ای که مدیریت وقت در آن به درستی پیش‌بینی نشده، باعث افزایش استرس شما می‌شود و انجام طولانی مدت آن باعث ضربه شدیدی به روحیه شما می‌شود. پس به درستی برنامه‌ریزی کنید تا باعث […]

ra4-48561-200x100

یکی از اشتباهات دانش‌آموزان قوی در کنکور، غرور زیاد است.

آخرین اخبار کنکور