پیشنهاد کنکور برتر
۹۷۱۵۹۵۶۳۶۱۹۴۱۹۷۱۸۵۸۳۵۸۱۷۲۱۵۰۸۰۱۹۳۵۳۶۱۱۶۰

آیا می دانید کام مباخث در کنکور بیشترین سوالات را دارند؟

نت-برداری۳

چه زمانی از درسها یادداشت برداری می کنید؟ در هنگام خواندن یا بعد از مطالعه؟

re1021

اصولی که کمک می کند حافظه بهتری داشته باشید.

ee4229958d79a3564f2a0a3b3ed7a228-300x201

شرایط مطالعه ، مواردی هستند که با دانستن ، بکارگیری و یا فراهم نمودن آنها ، می توان مطالعه ای مفیدتر با بازدهی بالاتر داشت

دو نوع خستگی داریم جسمانی و عصبی ……

۳۵۰px-Matrix_fa_svg

با توجه به تجربه چند سال اخیر هر سال یک سوال از مبحث ماتریس در کنکور تجربی می‌آید.

۹۷۱۵۹۵۶۳۶۱۹۴۱۹۷۱۸۵۸۳۵۸۱۷۲۱۵۰۸۰۱۹۳۵۳۶۱۱۶۰

یکی از راحت ترین مباحث کنکور ریاضی در کنکورها، مبحث مجموعه ها است.

۱۴۲۱۰۶۶۷۲۸

در طول دوره آماده شدن برای کنکور روزهای زیادی پیش می آید که رغبتی برای درس خواندن در خود نمی بینید.چند روش زیر شاید به شما کمک کند در این روزها بازدهی بیشتری داشته باشید:

آخرین اخبار کنکور