۶۳۵۶۸۸۵۴۱۲۳۵۲۷۴۶۳۴

دقت در هنگام مطالعه و در هنگام تست زنی و آزمون باید کامل باشد. سرعت بالاتر در تست زنی نباید باعث دقت کم شود.

woman with thought bubble on chalk board

تجسم مطلب یا تصویر سازی ذهنی یک راه خوب برای یادگیری مطالب است.

۲۵۲۸۶۳_۵۴۱

بین خودتان و دوستان هم سطح خودتان یک رقابت سازنده ایجاد کنید.

s014

تناوب کاری یعنی در کار یا مطالعه ضعیف و قوی شدن.

آزمونهای آزمایشی تمرینی جدی برای روز کنکور است. با جدیت و تمام توان در این آزمونها شرکت کنید.

۱۴۷۲۲۳۳۸۸۱

به درسهای که در آن یاد نگرفتن یک مبحث باعث می‌شود که نتوانید مباحث بعدی را به درستی یاد بگیرید، درسهای با مباحث رنجیره‌ای می‌گوییم.

resized_501035_955

تصور نادرست در مورد مسیر کنکور، ممکن است باعث ناامیدی شما شود.

۲۰۱۵۹۶۱۲۵۹۳۴۱۰a

رقابت پذیر باشید و به کسانی که شما را ناموفق می‌بینند ثابت کنید که اشتباه می‌کنند.

آخرین اخبار کنکور