۱۵۴۶۵۴۴۱۳۱_N5rI0

وقتی برنامه‌ای برای درس ریختید به آن وفادار بمانید.

study (36)

وقتی شروع به درس خواندن می کنید باید بهترین حالت خود را داشته باشید و همه حواستان را جمع درس خواندن کنید.

خلاصه-نویسی

اگر در حین درس خواندن اقدام به علامت‌گذاری و خلاصه نویسی کنید، تمرکز و توجه شما روی علامت‌گذاری و خلاصه نویسی خواهد بود و …

یکی از اشتباهات دانش‌آموزان کنکوری این است که فکر می‌کنند باید کلاسهای درس را فدای موفقیت کنکور کنند.

۶۳۶۶۱۲۹۶۲۲۹۰۲۶۹۸۲۳

دوستانی که منفی‌باف هستند و همیشه ناله و شکایت دارند بدترین نوع دوستان هستند و باورهای شما را منفی می‌کنند و مسیر موفقیت شما را خراب می‌کنند.

تلاش

ویکرد انسان‌ها در برابر کار و تلاش دو گونه است: یک عده می‌خواهند که در جای آرام باشند، خوش بگذرانند و راحت باشند و دسته دیگر دلشان می‌خواهد تلاش کنند و موفق شوند و از این تلاش و موفقیت لذت ببرند.

آخرین اخبار کنکور