پیشنهاد کنکور برتر
۱۰-treat-yourself

گاهی به صورت یک وقفه، کمی کارهای مورد علاقه یا آرامش بخش انجام دهید.

pm

نظم باعث بهبود در روحیه و همچنین پیشبرد برنامه شما می‌شود.

۲۰۱۵۹۱۳۱۲۲۸۲۱۶۰a

روشی داشته باشید تا از اشتباه در پر کردن پاسخنامه جلوگیری کند.

cheers1

نداشتن آمادگی جسمانی توان فکری شما را کم می‌کند

دانش‌آموزان به پشتیبانی روانی شما احتیاج دارند.

Target

هدف باید متعالی و ارزشمند باشد.

۵۰۰x290_1438424559824655

استفاده از تجربه دیگران باعث بهبود اطلاعات و برنامه ریزی شما می‌شود.

positive-thinking

داشتن نگرش مثبت لازمه موفقیت و داشتن نگرش منفی عامل شکست است.

آخرین اخبار کنکور