Teen-Group

تا می‌توانید برای نوجوان خود وقت بگذارید. درباره مسائل و موضوعات مختلف با وی صحبت کنید و معاشرت داشته باشید اینگونه هم رابطه ای دوستانه را با وی حفظ میکنید و هم اعتماد وی را نسبت به خودتان جلب میکنید.

من،_آزمون_سراسری،_زبان_انگلیسی!

زبان انگلیسی درسی است که در آزمون سراسری نسبت به سایر دروس از میانگین بالاتری برخوردار است، از این رو برای عقب نیفتادن از سایر رقبای تان باید توجه خاصی به این درس داشته باشید…

روش مطالعه ی دین و زندگی

برای مطالعه ی درس دین و زندگی به منظور آمادگی در آزمون سراسری و رسیدن به بهترین سطح، داشتن دیدگاهی صحیح درباره ی این درس بسیار اهمیت دارد.

مرور را جدی بگیرید. از امروز!

اگر روش شما صحیح باشد، شاید برای مرور مطلبی که یک ساعت وقت ما را گرفته است، به ده یا پانزده دقیقه زمان احتیاج باشد، اینکار، انتقال اطلاعات از حافظه ی میان مدت به حافظه ی بلند مدت را فراهم میسازد.

تا زمانی که درس خواندن به یک عادت تبدیل نشده باشد، نمی‌توانید برنامه درسی خود را به درستی انجام دهید و پیشرفت کنید.

study-night-quiz3

همیشه در مورد شرایط مطالعه توصیه‌هایی می‌شود مانند فاصله شما از کتاب، نحوه نشستن، شرایط چراغ مطالعه و ….

۴۲۰

از حجم زیاد مطالب و کارها نترسید. مطالب را به طور مناسب تقسیم کنید و در هر مرحله یک قسمت را انجام دهید ….

i-can

خود انگیزش یعنی در خود ایجاد انگیزه کردن.

آخرین اخبار کنکور