پیشنهاد کنکور برتر
ee4229958d79a3564f2a0a3b3ed7a228-300x201

در دوران آماده شدن برای کنکور باید دو نوع تست زنی را انجام دهید:

IMG09421160

درسها از نظر نوع یادگیری و روش خواندن به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند.

ee4229958d79a3564f2a0a3b3ed7a228-300x201

روش سه مرحله ای تست زدن

ee4229958d79a3564f2a0a3b3ed7a228-300x201

اگر تاکنون تست زنی را تمرین نکرده اید بهترین راه برای اینکه تست زنی را یاد بگیرید اینست که همزمان با درس خواندن تست زنی را هم تمرین کنید.

یک از مهمترین آیتم ها برای موفقیت در کنکور داشتن آرامش در سال منتهی به کنکور است.

نت-برداری۳

از درس منطق در کنکور انسانی چند سوال می‌آید؟

IMG09421160

آیا برای قبولی رشته و دانشگاه مورد علاقه تان هدف دار هستید؟

۲۰۱۴۰۴۰۶۱۶۲۸۳۲۵۵۸_۱

تنبلی چه در کنکور و چه در بقیه مراحل زندگی یک معضل جدی در راه رسیدن به موفقیت است

آخرین اخبار کنکور