confident-boy

به آخرین روزهای دوران آمادگی کنکور رسیده‌ایم. باید در این روزهای باقیمانده تمام اراده خود را خرج کنید و با تمام توان درس بخوانید.

Teenager-Reading

هر چه به کنکور نزدیک می‌شویم میزان اضطراب و فشار دانش‌آموزان بیشتر می‌شود.

۳۷۰۸_۲۴۴۲۹۲۳۳۱۲_۴۰۰_۲۸۱

سعی کنید در دوره امتحانات، وقتی برای امتحان درس می‌خوانید مفاهیم پایه را به خوبی مرور کرده و ضعف‌های درک مفهومی درس را برطرف کنید.

۱۳۹۵۰۳۱۹۱۱۱۲۱۰۸۵۸۷۸۸۶۷۶۴

ماه رمضان با روزه و حال و هوای خودش برنامه معمولی زندگی را قطع می کند و ما را به تغییر در زندگی عادت می‌دهد

اگر مباحثی را هم برای خواندن باقی دارید باز هم بیشتر وقت خود را به مرور اختصاص دهید.

۱۸۵۷-۳۰۵۳۱-۲۰۰x129

بعضی از دانش‌آموزان بیش از اندازه به سوالات سخت مشغول می‌شوند چنانکه از سوالات معمولی غافل می‌شوند.

۲۰۱۵۹۱۳۱۲۲۸۲۱۶۰a2-200x117

طوری برنامه ریزی کنید که بتوانید در طول مدت باقیمانده پنج تا هفت کنکور آخر را از خودتان آزمون بگیرید.

IMG11523725

در طول سال شما سوالاتی که متوجه نشده‌اید و یا نتوانسته‌اید آنها را حل کنید، علامت‌گذاری کرده‌اید…

آخرین اخبار کنکور