برنامه-ریزی

تعطیلات نوروز هم به پایان نزدیک شده است…

۴۶۲۲۱۹۵_۲۱۸

با نزدیک شدن به کنکور بهتر است تست زنی را بیشتر کرده و اوقات بیشتری را صرف خواندن روشهای تستی کنید.

۳۳۱-۲۰۰x150

برای سه ماهه آخر کنکور باید برنامه جدی داشته باشید.

آخرین اخبار کنکور