۱۱۵۳_۱۸۲۵۴۰۶۷۴۶_۳۲۹_۳۱۱

دوست داشتن و خیرخواهی خود را با گفتن جملات محیت آمیز و امید بخش به فرزندتان ثابت کنید.

۵۰۷۹۹۳_۲۰۸

اگرچه جایزه دادن برای تشویق دانش‌آموز کار خوبی است اما عادت دادن او به جایزه یا ایجاد انتظار برای یک جایزه بزرگ کار درستی نیست.

ra4-3325

در هنگام ناراحتی از دست فرزندتان مواظب کلماتتان باشید.

نگرانی-۵۶۰x400-760x400

نباید کاری کنید که دانش‌آموز حس کند شکست او باعث مشکل برای شماست.

دیدگاههای خود در مورد رشته‌های دانشگاهی را به دانش‌آموزتان به صورت مشورت ارائه دهید اما خواست خود را به او تحمیل یا القا نکنید.

جمع فامیلی

بهتر است از صحبت درباره اهداف خود یا دانش‌آموز جلوی فامیل و آشنا پرهیز کنید تا به او فشار وارد نشود.

با-استرس-امتحان-چه-کنیم-۱

یکی ار روشهای تحریک فرزندان از گذشته تا کنون در خانواده‌های ایرانی مقایسه فرزند با بچه‌های فامیل بوده.

ImageHandler-1-2

نباید با دانش‌آموزتان مانند مجرمان برخورد کنید.

آخرین اخبار کنکور