s014

تناوب کاری یعنی در کار یا مطالعه ضعیف و قوی شدن.

۶-put-yourself-to-the-test

آزمونهای آزمایشی تمرینی جدی برای روز کنکور است. با جدیت و تمام توان در این آزمونها شرکت کنید.

۱۴۷۲۲۳۳۸۸۱

به درسهای که در آن یاد نگرفتن یک مبحث باعث می‌شود که نتوانید مباحث بعدی را به درستی یاد بگیرید، درسهای با مباحث رنجیره‌ای می‌گوییم.

resized_501035_955

تصور نادرست در مورد مسیر کنکور، ممکن است باعث ناامیدی شما شود.

رقابت پذیر باشید و به کسانی که شما را ناموفق می‌بینند ثابت کنید که اشتباه می‌کنند.

۴۶۸۲۳_۳۴۲

انسانهای سرسخت انسانهای موفق هستند.

۴۹b73f2ec79aee9a23b789874ac257b6

تعادل نگاه بین حال و آینده و ارتباط گذاری بین آنها از رموز موفقیت است.

تسلیم-نشدن-در-برابر-سختی

تسلیم ناامیدیهای روزهای سخت و دشوار نشوید تا موفق شوید.

آخرین اخبار کنکور