Resume_WikiFile_IR_1

مثبت اندیشی و نگاه مثبت به آزمون کنکور روی نتیجه شما تاثیر مثبت دارد.

۳۹۵۶_singapore-and-korea-top-worldwide-problem-solving-test_1597-1200x565

مطالبی که احتمال آن می‌دهید که به یاد نمی‌آورید را در برنامه مرور نهایی خود مورد تاکید قرار دهید.

۷۲۱۶۸۲۳۸۳۱۱۹۰۱۳۸۱۴۱۳۶۲۴۹۱۸۶۲۰۱۴۴۳۱۱۲۱۰۶

با توجه به آزمونهای آزمایشی و شناختی که از خود دارید نقاط ضعف و قدرت خودتان را پیدا کرده و با مشاورتان مشورت کنید تا برای جلسه کنکور آماده شوید.

ee4229958d79a3564f2a0a3b3ed7a228-300x201

راید بتوانید ذهن خود را در آزمون چهار ساعته مدیریت کنید.

سرعت عمل داشته باشید ولی شتابزده نباشید. اضطراب و وسواس غلط جواب دادن هم نداشته باشید

۱۶۸۲۳۱۷۲۶۹۱۶۳۱۳۶۱۹۳۱۹۵۱۴۷۱۸۰۲۴۸۲۲۹۱۲۰۱۰۸۶۲

قرار دادن درسهای مهم در برنامه روزانه باعث بهتر شدن روند یادگیری آنها و نتیجه گیری بهتر در کنکور می‌گردد.

ffff

با برنامه ریزی خوب و تلاش از تابستان نهایت استفاده را بکنید.

۱۴۳۷۴۵۱۵۹۲

یک محدوده درصد برای پاسخگویی به سوالات باعث دستیابی به رتبه دلخواهتان می‌شود.

آخرین اخبار کنکور