pic2b

به پایان سال ۹۶ رسیدیم. هم هوای بهاری روحیه بخش رسیده است و هم شوق سال نو امید بخش است.

تقویم زمانی ۱

با در نظر گرفتن همه شرایط، یک برنامه برای این دوره تنظیم کنید.

image_13930527631652

برنامه درسی خود را طوری بازنگری کنید که در فرصت عید هم به دید و بازدید برسید و هم درس بخوانید.

hou13301

در فرصت عید دو کار را باید انجام دهید.

ممکن است به تناسب شرایط و ذهنیتی که دارید، روشهایی برای پاسخگویی در آزمونها به ذهنتان برسد …

۱۳۶۲۳۱۹۳۹۰_dreamstimefree_vision

وقتی که نهایت تلاش خود را کردید می‌دانید که کم کاری نکرده‌اید و به هر موفقیتی که رسیدید حق‌تان بوده

کنکور

امسال شما در یکی از تلاشهای سخت خود در زندگی هستید و برای کنکور درس می‌خوانید. باید این تلاش سخت را بپذیرید و از آن استقبال کنید.

۲۴۰۸۳۲۵

نوروز فرصت خوبی برای جبران یا شروع مجدد است.

آخرین اخبار کنکور