۳۳۱-۲۰۰x150

هر دانش آموز کنکوری با توصیه هایی از طرف افرادی مواجه می‌شود که نظراتشان را در مورد آزمون و کنکور و روشهای موفقیت به او می‌گویند و گاهی از او انتظار اجرای آنها را دارند. باید توجه کنید که مشاوره کنکور یک کار تخصصی است که افرادی که پیوسته با کنکور و دانشآموزان کنکوری در […]

انتخاب-رشته-کنکور

یکی از چیزهایی که فشار زیادی بر روی دانش‌آموزان کنکوری ایجاد می‌کند، انتظارات و توقعات خانواده، آشنایان و … است.

۱۴۸۴_۳۴۵

باید با برنامه ورزشی و رعایت موارد بهداشتی برای امسال، تندرستی خود را تفویت کنید.

Target-200x113

با در نظر گرفتن اهداف بزرگ در دانشگاه و رشته خوب به خود فشار بیاورید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

بدون نظم هیچ برنامه ای پیش نمی‌رود و هیچ موفقیتی بدست نمی‌آید.

درسهای تحلیلی

بسیاری از سوالهای ریاضی وفیزیک در نگاه اول سخت هستند و شما نمی‌توانید آن‌را حل کنید اما اگر اقدام به حل آن کنید به جواب می‌رسید. این خصلت به خاطر این است که این درسها نیاز به حل دارند و یادآوری آموخته‌ها به تنهایی باعث رسیدن به جواب نمی‌رسد. دلیل مشکل بودن این درسها هم […]

۷۲۱۶۸۲۳۸۳۱۱۹۰۱۳۸۱۴۱۳۶۲۴۹۱۸۶۲۰۱۴۴۳۱۱۲۱۰۶

برای چنین مسابقه‌ای هر دو نفر باید رقابت‌پذیر باشید و برای شکست دادن یکدیگر تلاش کنید وگرنه این روش به ضرر یک نفر یا هر دو نفر تمام می‌شود.

۱۹۱۲۷۱۸

باید حس و حال تلاش کردن در کار و مطالعه امسال شما حس شود.

آخرین اخبار کنکور