۷۳۰۰۷۰۸_۹۲۶

روی هر ساعت خود حساس باشید.

بزرگترین مشکل دانش‌آموزان کنکوری نداشتن زمان نیست، فراموشی مطالب خوانده شده است.

۳۱۷۱۰

یکی از اشتباهات کنکوریها این است که در کلاس تلاشی برای یادگیری نمی‌کنند و همه بار یادگیری را به خانه منتقل می کنند.

۲۸۴۲

سه مورد از اخلاقیاتی که باید در سال کنکور داشته باشید تا موفق شوید این موارد هستند: صبر، پشتکار، امید.

آخرین اخبار کنکور