nvs o,hknk ahn

هنگام مطالعه می‌توانید روحیه شاد داشته باشید یا حالی داشته باشید که اجباراً درس می‌خوانید.

pic2b

فصل زمستان تقریبا به پایان رسیده و فصل بهار آرام آرام فرا می‌رسد…

۲-۷۰

هر نوع از سوالات را در یک دسته قرار دهید و سپس به تناسب زمان و برنامه به تست زنی بپردازید.

scale-weight-loss-600x450-TS-160476214

کم کردن یا زیاد کردن وزن از حد چند کیلو که بگذرد برای شما مشکل‌ساز می‌شود.

درس خواندن به مانند هر کار دیگری روشها و فنون خود را دارد.

u

یکی از روشهای برخورد اولیا با دانش‌آموزان درس نخوان این است که عواقب منفی درس نخواندن را به او می‌گویند. …

FlagFrenchButton

زبان کنکور شامل ۴ سوال گرامر ، ۸ سوال لغت ، یک کلوز تست ۵تایی و دو متن ۴سوالی هست.

آخرین اخبار کنکور