پیشنهاد کنکور برتر
۲۲۶۲۳۲

تخمین تعداد سوالات درس آمار و مدلسازی در کنکور انسانی بر اساس کنکورهای سالهای گذشته

۱۳۲۳۶۰۱۹۲۰۱

تعداد سوالات درس ریاضی در کنکورهای رشته تجربی

hhs86

تعداد سوالات مباحث فیزیک پایه در کنکور ریاضی در سالهای قبل چگونه بوده است؟

تعداد سوالات مباحث فیزیک چهارم در کنکورهای گذشته

ee4229958d79a3564f2a0a3b3ed7a228-300x201

یکی از مشکلات کنکوری ها وقفه افتادن در درس خواندن است.

۱۳۲۳۶۰۱۹۲۰۱

تعداد سوالات هر مبحث ریاضی در کنکورهای اخیر رشته انسانی

gameron_ravanshenasi

بودجه بندی درس روان شناسی در رشته انسانی

آخرین اخبار کنکور