۰-۶۴-۱۰۲۴x683

در زمان امتحان شما روحیه‌ای پیدا کرده ‌بودید که باعث می‌شد بیشتر و بهتر درس بخوانید….

exercise-for-children-1485

عدم فعالیت بدنی در یک دوره زمانی طولانی باعث کاهش بازدهی کل بدن از جمله مغز و روان می شود.

۷

بی‌خوابی استرس شما را زیاد می‌کند.

۹۲۴۴۵۰۸_۷۶۶

همه ما عادتهایی داریم که باعث شکست یا مشکل در زندگی می‌شود. باید بتوانیم عادتهای خود را مدیریت کنیم و عادتهای بد را از بین ببریم.

فیزیک از درسهای تحلیلی است که درک درست قواعد و قوانین آن نقش پایه در یادگیری دارد.

۱۴۷۲۲۳۳۸۸۱

دروسی دارای مطالب زنجیره‌ای هستند که هر مطلب نیاز به درک مطالب پیشین دارد مانند ریاضی و فیزیک.

۱۱-come-together

در دوره امتحانات به طور کامل وقت خود را برای درک بهتر درسها و فهم عمیق مطالب بگذارید.

آخرین اخبار کنکور