hou13301

در فرصت عید دو کار را باید انجام دهید.

۶-put-yourself-to-the-test

ممکن است به تناسب شرایط و ذهنیتی که دارید، روشهایی برای پاسخگویی در آزمونها به ذهنتان برسد …

۱۳۶۲۳۱۹۳۹۰_dreamstimefree_vision

وقتی که نهایت تلاش خود را کردید می‌دانید که کم کاری نکرده‌اید و به هر موفقیتی که رسیدید حق‌تان بوده

کنکور

امسال شما در یکی از تلاشهای سخت خود در زندگی هستید و برای کنکور درس می‌خوانید. باید این تلاش سخت را بپذیرید و از آن استقبال کنید.

نوروز فرصت خوبی برای جبران یا شروع مجدد است.

۱۱-come-together

با کسانی که در مسیر کنکور فعال و کوشا هستند، یک گروه درسی تشکیل دهید.

۷۳۶۲۰۸_۵۵۸

روشی که شاید کمی هم عجیب به نظر برسد.

۳-tell-a-tale

یکی از راههای به خاطر سپردن یک مطلب درسی، قصه ساختن از آن است.

آخرین اخبار کنکور