۳۷۱۴۳۵_۵۹۵

برای اینکه بتوانیم آرامش فردی در روزهای باقیمانده داشته باشیم باید چه کار کنیم؟

انگلیسی (۵)

زبان کنکور شامل ۴ سوال گرامر ، ۸ سوال لغت ، یک کلوز تست ۵تایی و دو متن ۴سوالی هست.

۴۴۹۵۹۸_۳۶۹

یکی از روشهای نادرست درس خواندن، دراز کشیدن در هنگام درس خواندن است.

۹۷۱۵۹۵۶۳۶۱۹۴۱۹۷۱۸۵۸۳۵۸۱۷۲۱۵۰۸۰۱۹۳۵۳۶۱۱۶۰-۲۰۰x111

چنانچه درس را درست یاد گرفته باشید باید بتوانید در این آزمون که از خودتان می‌گیرید، به حد مطلوب پاسخ درست دهید.

مغز هم مثل همه اعضای بدن دارای توان مشخصی است و فراتر از آن توان نمی‌تواند کار کند.

۰۸۶

درس خواندن بدون وقفه باعث می‌شود که مطالب در حافظه به درستی ذخیره نشود و فراموش شود.

برنامه-ریزی-درسی

یکی از روشهای خواندن مفهومی روش از کل به جزء است.

studying

یکی از توصیه‌ها به دانش‌آموزان مخصوصا دانش‌آموزان کنکوری یادداشت برداری است.

آخرین اخبار کنکور