۴۹۱۷۵۲۲۳۲۴۴۱۶۹۱۳۱۷۸۲۴۲۱۰۱۸۵۱۶۷۱۳۶۷۶۱۶۶۶۷۱۶۲

یکی از مواردی که باید انجام دهید انجام ورزش صبحگاهی و نرمش بعد از بیدار شدن است که در صورت انجام به صورت یک روند روی شادابی و اراده شما تاثیر به سزایی دارد.

self-testing

حتما می‌دانید که در مقابل شرط زمان دو نوع برخورد با تست داریم: تست زنی با زمان آزاد و تست زنی زماندار.

sbr

امسال برای شما کنکوریهای عزیز سال پر فراز و نشیب و پر استرسی است…

بسیار مهم است که در تستهای آزمایشی که در خانه تمرین می‌کنید و همینطور آزمونهای آزمایشی، روشهای تست زنی درست را به خوبی تمرین کنید و با آنها تطبیق پیدا کنید.

time-managment-2900

یکی از دلایل اضطراب و استرس دانش‌آموزان کنکوری این است که حس می‌کنند وقت کافی برای خواندن همه مطالب و کتابها را ندارند.

۱۴۷۲۲۳۳۸۸۱

همه ی درس ها را بخوانید حتی درسی که در نظر دارید به تست های آن دست نزنی ، با ۲۰ ساعت مطالعه به ۳۰ تا ۴۰ درصد می رسید .

۱۱۳۰۶۴_۲۸۶

  در جدیدترین مطالعات و پژوهش هایی که محققان انجام دادند نشان می دهد که  وجود هدف در زندگی فرد و تلاش و کوشش برای دستیابی به آن، احتمال بیماری های قلبی و عروقی و مرگ زودرس را در آنها کاهش می‌دهد. طبق این پژوهش ها انتخاب هدفی مشخص در هر سنی و تلاش در […]

آخرین اخبار کنکور