calendar

ماههای آخر نزدیک کنکور جزء زمانهای مهم در دوره آمادگی کنکور است

۹۲۰۷e3cc5e74a479c053cdd4a6ac49bf

تغذیه مناسب جز ضروریات دوره آمادگی کنکور است.

۲۱۵۵۳_۶۷۶

اضطراب می‌تواند خوب هم باشد.

۲۲-learn-what-works

برنامه ها و کارهای خود را با توجه به روحیات و خلق و خوی خود تنظیم کنید.

تمرینات ذهنی به بهبود کارایی مغز و همچنین آرامش بیشتر منجر میشوند.

۲۰-feel-free-to-inhale

بوییدن عطرها می‌تواند برای شما آرامش بخش باشد.

۱۹-nix-the-net

اتصال به اینترنت باعث حواس پرتی ناشی از برنامه های پیام رسان و … می‌شود.

۶-put-yourself-to-the-test

خودآزمایی یکی از بهترین روش‌های آمادگی برای موفقیت در کنکور است.

آخرین اخبار کنکور