پیشنهاد کنکور برتر
۱۳۲۳۶۰۱۹۲۰۱

مراحل مطالعه و یادگیری درس ریاضی.

emtehan

بهتر است بعد از خواندن مطلب برای تست زنی عجله نکنید.

ee4229958d79a3564f2a0a3b3ed7a228-300x201

در دوران آماده شدن برای کنکور باید دو نوع تست زنی را انجام دهید:

IMG09421160

درسها از نظر نوع یادگیری و روش خواندن به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند.

روش سه مرحله ای تست زدن

ee4229958d79a3564f2a0a3b3ed7a228-300x201

اگر تاکنون تست زنی را تمرین نکرده اید بهترین راه برای اینکه تست زنی را یاد بگیرید اینست که همزمان با درس خواندن تست زنی را هم تمرین کنید.

test-produits

یک از مهمترین آیتم ها برای موفقیت در کنکور داشتن آرامش در سال منتهی به کنکور است.

نت-برداری۳

از درس منطق در کنکور انسانی چند سوال می‌آید؟

آخرین اخبار کنکور