IMG09421160

درسها از نظر نوع یادگیری و روش خواندن به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند.

ee4229958d79a3564f2a0a3b3ed7a228-300x201

روش سه مرحله ای تست زدن

ee4229958d79a3564f2a0a3b3ed7a228-300x201

اگر تاکنون تست زنی را تمرین نکرده اید بهترین راه برای اینکه تست زنی را یاد بگیرید اینست که همزمان با درس خواندن تست زنی را هم تمرین کنید.

test-produits

یک از مهمترین آیتم ها برای موفقیت در کنکور داشتن آرامش در سال منتهی به کنکور است.

از درس منطق در کنکور انسانی چند سوال می‌آید؟

IMG09421160

آیا برای قبولی رشته و دانشگاه مورد علاقه تان هدف دار هستید؟

۲۰۱۴۰۴۰۶۱۶۲۸۳۲۵۵۸_۱

تنبلی چه در کنکور و چه در بقیه مراحل زندگی یک معضل جدی در راه رسیدن به موفقیت است

۲۲۶۲۳۲

تخمین تعداد سوالات درس آمار و مدلسازی در کنکور انسانی بر اساس کنکورهای سالهای گذشته

آخرین اخبار کنکور