۰۸۶

درس خواندن بدون وقفه باعث می‌شود که مطالب در حافظه به درستی ذخیره نشود و فراموش شود.

برنامه-ریزی-درسی

یکی از روشهای خواندن مفهومی روش از کل به جزء است.

studying

یکی از توصیه‌ها به دانش‌آموزان مخصوصا دانش‌آموزان کنکوری یادداشت برداری است.

۱-۱۴

در هنگام یادگیری و نه در آزمونها هر چقدر که بتوانید از زاویه‌های مختلف سوال را بررسی کنید و با راه‌حلهای متفاوت آن را حل کنید، بهتر است.

بهداشت مطالعه به معنای ضدعفونی کردن محل مطالعه یا شستن درسها و … که در نگاه اول به ذهن می‌آیند نیست.

۱۸۰۱۲۱۱۸۵۵۴۷۴۱۳۲۷۱۵۴۱۶۶۴۷۱۰۳۸۸۹۱۶۵۱۲۱۸۶

درس خواندن شما باید عمیق و مفهومی و کامل باشد تا بهترین نتیجه را داشته باشد.

ee4229958d79a3564f2a0a3b3ed7a228-300x201

حتما شنیده‌اید که در کنکور نباید گزینه‌ها را شانسی انتخاب کرد. این حرف درست است اما همیشه باید بنا به شرایط تصمیم بگیرید. گاهی شما بین دو گزینه شک دارید. در این زمان احتمال اینکه گزینه انتخابی شما درست در بیاید ۵۰ درصد است نه ۲۵ درصد.

۶۳۶۱۶۳۷۳۲۰۲۷۸۶۹۶۱۸

بارها از تلقین کردن به خود صحبت کرده‌ایم و شاید به نظر برسد که در این زمینه افراط می‌کنیم اما مشاهدات روانشناسان و مشاوران نشان داده که هیچ چیزی به اندازه تلقین به خود در احساسات و رفتار یک فرد تاثیر گذار نیست.

آخرین اخبار کنکور