پیشنهاد کنکور برتر
IMG09421160

آیا برای قبولی رشته و دانشگاه مورد علاقه تان هدف دار هستید؟

۲۰۱۴۰۴۰۶۱۶۲۸۳۲۵۵۸_۱

تنبلی چه در کنکور و چه در بقیه مراحل زندگی یک معضل جدی در راه رسیدن به موفقیت است

۲۲۶۲۳۲

تخمین تعداد سوالات درس آمار و مدلسازی در کنکور انسانی بر اساس کنکورهای سالهای گذشته

۱۳۲۳۶۰۱۹۲۰۱

تعداد سوالات درس ریاضی در کنکورهای رشته تجربی

تعداد سوالات مباحث فیزیک پایه در کنکور ریاضی در سالهای قبل چگونه بوده است؟

۱۴۲۱۰۶۶۷۲۸

تعداد سوالات مباحث فیزیک چهارم در کنکورهای گذشته

ee4229958d79a3564f2a0a3b3ed7a228-300x201

یکی از مشکلات کنکوری ها وقفه افتادن در درس خواندن است.

آخرین اخبار کنکور