پیشنهاد کنکور برتر
bookذد

چنانچه تا امروز نتوانسته اید خوب درس یخوانید از امروز با جدیت شروع کنید.

۱۹۹

از این روزها تا کنکور معمولا اضطراب دانش آموزان بیشتر می‌شود.

۲۰۱۵۹۱۳۱۲۲۸۲۱۶۰a

نحوه رفتار و صحبت و همچنین لحن صحبت با دانش آموز روی کار و بازدهی او تاثیر مثبت یا منفی دارد

۱۳۷۵-۵۲۲۰۴۷-۲۰۶۵ee7d12a0f7648b3ca54234fe55fb4f22f1bc

شما باید بر طبق عادات خودتان ساعت مطالعه هر درس را تنظیم کنید.

به کیفیت مطالعه بیش از کمیت آن توجه کنید

۲۰۱۵۹۱۳۱۲۲۸۲۱۶۰a

شاید گفتن چنین توصیه ای خنده دار به نظر برسد. اما هنوز هم بعضی دانش‌آموزان در تست زنی عجله می‌کنند.

۱۸۵۷-۳۰۵۳

برای سوالات مشابه هم وقت خود را هدر ندهید.

Resume_WikiFile_IR_1

اشکالات در پاسخ دادن به سوالات از درک نادرست یا متوجه نشدن نکته یا نکات درسی بوجود می‌آید.

آخرین اخبار کنکور