۹۷۱۵۹۵۶۳۶۱۹۴۱۹۷۱۸۵۸۳۵۸۱۷۲۱۵۰۸۰۱۹۳۵۳۶۱۱۶۰

یکی از راحت ترین مباحث کنکور ریاضی در کنکورها، مبحث مجموعه ها است.

۱۴۲۱۰۶۶۷۲۸

در طول دوره آماده شدن برای کنکور روزهای زیادی پیش می آید که رغبتی برای درس خواندن در خود نمی بینید.چند روش زیر شاید به شما کمک کند در این روزها بازدهی بیشتری داشته باشید:

۹۷۱۵۹۵۶۳۶۱۹۴۱۹۷۱۸۵۸۳۵۸۱۷۲۱۵۰۸۰۱۹۳۵۳۶۱۱۶۰

چند روش پیشنهادی برای افزایش سرعت تست زنی

۲۱۵۵۳_۶۷۶

اگر چه کمی فشار و اضطراب روی درس خواندن نتیجه مفیدی دارد ولی چنانچه میزان فشار و اضطراب وارد بر دانش آموز زیاد باشد باعث مشکل در فهم درس و همچنین اعتماد به نفس و آرامش دانش آموز خواهد شد.

در درس دین و زندگی باید دو چیز را مد نظر داشته باشید یکی هدف کلی درس و دیگری ریز مفاهیم و مطالب.

emtehan

بخش عمده‌ای از کم‌شدن نمرات دانش آموزان به‌علت بی‌دقتی و کاهش تمرکز است. البته باید بدانید که برای تقویت تمرکز باید به‌طور اصولی و در یک دوره طولانی‌مدت کار شود تا به‌تدریج بهبود مورد انتظار رخ دهد.

IMG09421160

بخش عمده‌ای از کم‌شدن نمرات دانش آموزان به‌علت بی‌دقتی و کاهش تمرکز است. البته باید بدانید که برای تقویت تمرکز باید به‌طور اصولی و در یک دوره طولانی‌مدت کار شود تا به‌تدریج بهبود مورد انتظار رخ دهد.

study-math

استراحت های بین مطالعه به معنای تلف کردن وقت نیست بلکه همین استراحت ها می تواند بازده مطالعاتی شما را افزایش دهد.

آخرین اخبار کنکور