imagesI6J9HD29

  7 خوان موفقیت از دیدگاه مهندس سلیمانی رتبه 103 کنکور   خوان اول: به مطالعه‌ی خود نظم بدهید برای هر درس یک دفتر داشته باشید و مطالب مهم را به صورت سازمان‌یافته در آن وارد کنید. آزمون‌ها و تست‌های مهم را جمع‌آوری کنید و در کتاب خودآموزی یادداشت کنید. هنگامی که برای مطالعه آماده […]

007

من مریم اختیاری دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه تهران روزانه هستم. سالی که برای کنکور درس می خواندم در دو آزمون آزمایشی به طور همزمان شرکت می کردم اما در هیچکدام نتیجه دلخواهم را کسب نمی کردم، هدف من فقط قبولی در رشته دندانپزشکی بود ولی با ترازهایی که به دست می آوردم این هدف دست نیافتنی […]

009

  چگونه با معدل ۱۱/۲۳ دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه سراسری روزانه شدم ﺍﺯ ﺷﻜﺴﺖ ﺩﺭﺱ ﺑﮕﻴﺮ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳـﺨﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳـﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﻭ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﻭ ﭘﺸـﺘﮑﺎﺭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﻳـﻦ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺷـﻤﺎ ﺁﺳـﺎﻥ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﻟﻄﻴﻒ ﺁﺏ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎﺭ ﺣﺘﯽ ﺳﻨﮓ ﺭﺍ […]

7005190-3d-rendered-red-man-walks-upstairs-stairs-with-a-aim-word-on-the-top-Stock-Photo

ﺧﻮدﺗﻮﻧﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ… ﻓﺎﻃﻤﻪ : ﻓﺎﻃﻤﻪ وﻟﯽ زاده ﭘﺎﺷﺎ ﻫﺴﺘﻢ رﺗﺒﻪ ی ۱۴  ﮐﻨﮑﻮر ﺗﺠﺮﺑﯽ و ۱ زبان از ﮐﺴﺐ ﮐﺪوم رﺗﺒﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺗﺮی؟ زﺑﺎن ﺻﺪا ﮐﺮده وﻟﯽ از رﺗﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺗﺮم   ﭼﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﺑﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﮐﻪ اﯾﻦ رﺗﺒﻪ رو ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯽ؟ ﭼﻮن اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرﮔﯿﻪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻣﻮن… ﻓﺎﻃﻤﻪ :ﮐﻤﮏ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﻮد  […]

1)دید و نگرش مثبت پر هیز از بکار بردن افعال منفی درباره حافظه و توانایی های ذهنی خود «من حافظه خوبی دارم» به جای «من تو ریاضی خنگ هستم!!»   2)داشتن تصویری از ساز و کار ذهن برای این که بتوانید بهترین نتیجه از توانایی های ذهنی خود داشته باشید بهتر است تصویری ساده از […]

imagesM3YEBALA

زیست خوانی!!! مسلماً زیست شناسی با ضریب ۱۲ مهمترین درس کنکوری ها در رشته علوم تجربی است که البته با سبک تست های ترکیبی و مفهومی و همچنین تمرکز بر کلمات ریز کتاب تبدیل به سخت ترین درس کنکور شده… اما به هر حال هرکسی که بخواهد موفقیت را در کنکور تجربی به دست بیاورد ، […]

005

شما می گویید هدف اما من می گو یم اصلا اسمش را نشنیده بودم تا بخواهم داشته باشم. مدرسه رفتن هم تنها به این امید بود که روی دسته صندلی گوشه کلاس و پشت سرهمه بچه ها بخوابم. وقتی هم مدرسه تعطیل می شد به عشق موتورسواری و گشتن ازمدرسه خارج می شدم.نه اینکه بخواهم […]

imagesI6J9HD29

۱. موفقیت را برای خود تعریف کنید. تنها شما هستید که می داند چه چیزی باعث پیشرفت تان می شود. وقتی می خواهید به هدفی برسید (چه این هدف شروع شغل جدید، نوشتن کتاب، و یا راه اندازی باشگاه ورزشی باشد)، فکرتان را با در نظر گرفتن نتیجه نهایی آغاز کنید. آن را بنویسید و […]

آخرین اخبار کنکور