۱۴۳۰۹۳۹۵۰۸۱۴۵۷۷۷

برای تحرک و تلاش باید مدارا با خود را کنار گذاشته به خودتان سخت بگیرید تا موفق شوید.

انتخاب+رشته

دانستن اینکه سالهای قبل از هر مبحثی جند سوال آمده الزامی است اما باید توجه داشته باشید که بارم‌بندی هر سال می‌تواند کاملا متفاوت باشد.

برنامه-ریزی-درسی

برای جلوگیری از فراموشی آموخته‌ها برنامه مرور الزامی است.

۱۷-۷-۱۲-۲۰۰۴۴o-happiness-facebook

برای حفظ روحیه و روند تلاش باید آمادگی حسمیتان را حفظ کنید.

شما باید علاوه بر برنامه‌ریزی پیشرفت درسی، برای پیشرفت ذهنی خود هم برنامه داشته باشید.

والد و فرزند

باید یک تعادل برای حمایت از دانش‌آموز کنکوری داشته باشید که هم به او کمک کنید تا وقت کافی داشته باشد و هم از زندگی جدا نشود.

۳۰۳۴_family

منع تفریح برای یک سال اثرات مخربی روی روحیه و شادابی دانش‌آموز داشته و در نهایت کیفیت درس خواندن و آمادگی دانش‌آموز را هم خراب می‌کند.

ehsan10923

به دانش‌آموز خود شخصیت و احترام دهید تا به خود بیاید و تلاش کند.

آخرین اخبار کنکور