۱۴۳۷۴۵۱۵۹۲

یک محدوده درصد برای پاسخگویی به سوالات باعث دستیابی به رتبه دلخواهتان می‌شود.

۲-spaced-it-out

در کنکور تمام سعی خود را بکنید اما به خاطر آسانی و سختی سوالها اشتباه نکنید.

درمان-بی-خوابی

از امروز ساعت خواب خود را تغییر دهید تا برای روز کنکور مشکل نداشته باشید.

۲-spaced-it-out

قطع ارادی درس خواندن در روند کنکور امسال باعث بی برنامگی و عدم موفقیت می‌شود.

بهتر است از امروز برنامه کنکورتان را شروع کنید

۷۲۱۶۸۲۳۸۳۱۱۹۰۱۳۸۱۴۱۳۶۲۴۹۱۸۶۲۰۱۴۴۳۱۱۲۱۰۶

توصیه مهمی به دانش‌آموزان کنکوری ۹۷

۶-put-yourself-to-the-test

خستگی را از خود دور کنید و با انگیزش خود شاداب به مصاف کنکور بروید.

Resume_WikiFile_IR_1

شجاعت در پاسخگویی به سوالات باعث بهتر شدن نتیجه آزمون می‌شود.

آخرین اخبار کنکور