پیشنهاد کنکور برتر
۱۸۰۱۲۱۱۸۵۵۴۷۴۱۳۲۷۱۵۴۱۶۶۴۷۱۰۳۸۸۹۱۶۵۱۲۱۸۶

توصیه شماره :۶ تنظیم ساعت بیولوژیک حالات بدنی برحسب عادت در ساعات مختلف متفاوت است. کسی که عادت دارد بعدازظهرها دو ساعت بخوابد، اگر یک روز برای خوابیدن فرصت پیدا نکند، احساس خمودگی و کسالت می کند. کسی که عادت دارد در ساعات معینی مطالعه کند، در صورتی که بخواهد به اجبار این ساعات را […]

Boy-with-books-012

توصیه شماره :۵ مرور دروس هم حدی دارد ! دکتر سید سعید صدر، روان پزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تاکید بر این که داوطلبان کنکور در روزهای پایانی از مرور مطالب خوانده شده خودداری کنند، می گوید: داوطلبان با تست زنی دانسته های خود را محک بزنند. دکتر صدر با […]

estres

توصیه هایی برای کاهش استرس و اضطراب

۱۸۰۱۲۱۱۸۵۵۴۷۴۱۳۲۷۱۵۴۱۶۶۴۷۱۰۳۸۸۹۱۶۵۱۲۱۸۶

توصیه هایی برای کاهش استرس و اضطراب

توصیه هایی برای کاهش استرس و اضطراب

Boy-with-books-012

توصیه هایی برای کاهش استرس و اضطراب

۴۴۹۲

حجم بسیار زیاد و تنوع در درس ریاضی، عواملی هستند که باید داوطلبان با برنامه‏ای ویژه و پیوسته، خود را در این درس بسیار مهم برای کنکور سراسری آماده کنند تا به بهترین نتیجه برسند. مطالعه‏ی درس ریاضی را باید بر مبنای سه اصل یادگیری، تمرین و مرور قرار دهیم که در ادامه به اصل مرور می‌پردازیم:

motalee

حجم بسیار زیاد و تنوع در درس ریاضی، عواملی هستند که باید داوطلبان با برنامه‏ای ویژه و پیوسته، خود را در این درس بسیار مهم برای کنکور سراسری آماده کنند تا به بهترین نتیجه برسند. مطالعه‏ی درس ریاضی را باید بر مبنای سه اصل یادگیری، تمرین و مرور قرار دهیم که در ادامه به اصل تمرین می‌پردازیم:

آخرین اخبار کنکور