پیشنهاد کنکور برتر
physics-2

بودجه بندی سوالهای فیزیک در کنکورهای گذشته رشته تجربی

r_3646_161024152949

میزان سوال کنکور از دروس شیمی در سالهای گذشته به صورت زیر است:

۹۷۱۵۹۵۶۳۶۱۹۴۱۹۷۱۸۵۸۳۵۸۱۷۲۱۵۰۸۰۱۹۳۵۳۶۱۱۶۰

آیا می دانید کام مباخث در کنکور بیشترین سوالات را دارند؟

نت-برداری۳

چه زمانی از درسها یادداشت برداری می کنید؟ در هنگام خواندن یا بعد از مطالعه؟

اصولی که کمک می کند حافظه بهتری داشته باشید.

ee4229958d79a3564f2a0a3b3ed7a228-300x201

شرایط مطالعه ، مواردی هستند که با دانستن ، بکارگیری و یا فراهم نمودن آنها ، می توان مطالعه ای مفیدتر با بازدهی بالاتر داشت

۲۰۱۴۰۴۰۶۱۶۲۸۳۲۵۵۸_۱

دو نوع خستگی داریم جسمانی و عصبی ……

۳۵۰px-Matrix_fa_svg

با توجه به تجربه چند سال اخیر هر سال یک سوال از مبحث ماتریس در کنکور تجربی می‌آید.

آخرین اخبار کنکور