ra4-3325

در هنگام ناراحتی از دست فرزندتان مواظب کلماتتان باشید.

نگرانی-۵۶۰x400-760x400

نباید کاری کنید که دانش‌آموز حس کند شکست او باعث مشکل برای شماست.

Untitled

دیدگاههای خود در مورد رشته‌های دانشگاهی را به دانش‌آموزتان به صورت مشورت ارائه دهید اما خواست خود را به او تحمیل یا القا نکنید.

جمع فامیلی

بهتر است از صحبت درباره اهداف خود یا دانش‌آموز جلوی فامیل و آشنا پرهیز کنید تا به او فشار وارد نشود.

یکی ار روشهای تحریک فرزندان از گذشته تا کنون در خانواده‌های ایرانی مقایسه فرزند با بچه‌های فامیل بوده.

ImageHandler-1-2

نباید با دانش‌آموزتان مانند مجرمان برخورد کنید.

Depression-and-anxiety

تحریک دانش‌آموز با تهاجم به او اشتباه است.

job2

اولیا باید بر روند درسی فرزندشان نظارت داشته باشند و در زمان لازم به او کمک کنند تا روند خود را بهتر کند.

آخرین اخبار کنکور