study101

هر کدام از شما در طول سالها برای حفظ کردن، یادگیری و به خاطر سپردن درسها روشهایی را یادگرفته‌اید که به شما کمک می‌کند مطالب را بهتر به خاطر بسپارید و زودتر یادتان بیاید.

ra4-4419

یکی از مواردی که باعث می‌شود دانش‌آموزان برنامه ریزی بدی داشته باشند یا در هنگام مطالعه بازدهی بسیار پایینی داشته باشند، عجله کردن است.

۶۳۶۱۶۳۷۳۲۰۲۷۸۶۹۶۱۸

مغز انسان نیاز زیادی به انرژی دارد و اکسیژن زیادی را مصرف می‌کند.

i-can-200x125

اگرچه حجم کتابها زیاد است و نیمی از مدت آماده سازی برای کنکور سپری شده اما برای ادامه مسیر شجاعت داشته باشید.

اگر در زندگی برای شما مشکلی پیش آمد باید بدانید که زندگی هیچ کسی ایده‌آل نیست و همه با وجود مشکل تلاش می‌کنند موفق شوند.

study101

داشتن کار نیمه‌تمام باعث می‌شود که بخشی از حواس شما پیش آن کار باشد و به تمام کردن آن کار معطوف شود.

۴۲۰

اشتیاق به هر کاری باعث پیگیری و پیشرفت در آن کار می شود.

۱۳۶۲۳۱۹۳۹۰_dreamstimefree_vision

یکی از روشهایی که به ماندگاری مطالب خوانده شده کمک می‌کند این است که مطالب خوانده شده را چند ساعت پس از خواندن یا در انتهای ساعات مطالعه روز به طور سریع (البته نه خیلی سریع) مرور کنید.

آخرین اخبار کنکور