ra4-4856

داشتن اهداف بزرگ و سخت و تلاش برای رسیدن به آن باعث موفقیت شما می‌شود.

cdn.wisgoon_com

برای نتیجه گرفتن از تلاش‌ها باید با برنامه تلاش کرد و همه تلاش‌ها باید با هم هماهنگ باشند.

۶-put-yourself-to-the-test

سرعت و دقت در تست زنی باید در تعادل و حالت بهینه باشند.

۳۲۴۷۵۸_۱۶۸

برای موفیت باید شجاعت آن را داشته باشید که رفتارهای خود را در صورت لزوم تغییر بدهید.

پیوستگی تلاش‌های روزمره شما منجر به موفقیت می‌شود.

۹۴۰۴_۹۵۴۱-۲۰۰x111

اگر از قبول نشدگان کنکور ۹۶ هستید شروع به تلاش کنید و سعی کنید در آزمونهای آزمایشی موفق شوید تا اعتماد به نفس از دست رفته خود را برگردانید.

n00133994-b

اگر دانش‌آموتان در کنکور امسال ناموفق بوده به او فشار عصبی و روحی وارد نکنید.

۹۷۱۵۹۵۶۳۶۱۹۴۱۹۷۱۸۵۸۳۵۸۱۷۲۱۵۰۸۰۱۹۳۵۳۶۱۱۶۰

اگر در کنکور امسال موفق نشده‌اید ناامید نشوید و برای کنکور ۹۷ از همین حالا شروع کنید.

آخرین اخبار کنکور