پیشنهاد کنکور برتر
جبر و احتمال سال سوم ریاضی

برای دانلود نمونه سوالات جبر و احتمال بر روی لینکهای زیر کلیک کنید.

ادبیات (۲)

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی کلیک کنید

۲۰۷۴۷۱۱

۱– we are trying to make every ———– to arrive to the meeting on time. ۱) service  ۲) report  ۳) experiment  ۴) endeavor ۲– My teacher always ———— what I’m writing. ۱) covers with  ۲) switches to  ۳) discusses on  ۴) behaves towards ۳– I’m not in the ———— of turning on the TV as […]

چند نمونه سوال ادبیات

دین-و-زندگی-کنکور۲

نمونه سوالات درس دین و زندگی

تصاعد-حساب--و-هندس--;k;,v-H

در موسسه کنکور آسان است (گیلنا) آموزش مفاهیم درسی حرف اول را میزند به همین دلیل در مجموعه های تصاعد های حسابی و هندسی که بصورت جداگانه تدریس شده است ، به حفظ فرمول بها داده نشده بلکه بر مفاهیم درسی تاکید فراوانی شده است .

فشار و چگالی استاد مسعودی - کنکور آسان است

توضیح کامل مبحث فشار و چگالی به قلم حمید رضا فکری از رتبه های برتر موسسه کنکور آسان است.

آخرین اخبار کنکور