%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c

بخشی دیگر از ادبیات کنکور مربوط به آرایه ادبی است که برای رشته های تجربی و ریاضی ۳ سوال از آن طرح میشود.

%d8%a7%d8%af%d8%a8-%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%85%d8%b9

از این مبحث برای هردو رشته ریاضی و تجربی در حدود ۸ الی ۹ سوال طرح می شود.

%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85

تنها مبحثی از مطالب فیزیک سال اول است که از آن بطور مستقیم در کنکور سوال طرح میشود.

%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a8%d9%8a%d8%a7

بخشی از ۲۵ سوال ادبیات کنکور مربوط به تاریخ ادبیات میشود که حدود ۳ سوال را به خود اختصاص میدهد.

بطور میانگین ازین مبحث برای دانش آموزان رشته ی ریاضی ۳ سوال و برای تجربی ۲ سوال طرح میشود.

مثلثات-استاد-مسعود-

مثلثات از نظر بعضی از دانش آموزان جزء سخت ترین سوالات درس ریاضی است و معمولا ازآن براحتی عبور میکنند در حالی که در بسیاری از مباحث دیگر مانند مشتق و حد و پیوستگی و انتگرال و… نقش اساسی دارد.

روشها--تست-زن--مدارها--الکت

فیزیک سال سوم موضوع متفاوتی نسبت به فیزیک دوم و چهارم دارد و از آن جهت که مبحث بسیار جذابی است!

دارا-حبیبی---کنکور-اسان

در این محصول جدید که برای ریاضیات رشته علوم انسانی سال سوم تهیه  و تدوین شده است، مهندس حبیبی از تکنیکهای منحصر به فرد برای حل مسائل این درس استفاده می کند.

آخرین اخبار کنکور