تست هوش: خرافات در گزینش اعداد!

مریم، دختری است عاشق ریاضیات و البته اعداد را هم خیلی دوست دارد. تنها مشکلی که وجود دارد این است که شاید کمی درباره اعداد، ...
آخرین اخبار کنکور