۱۲۳

یک فرد با ثبات، تصمیمات با ثبات هم دارد. هنگام تصمیم گیری خوب فکر کنید با فکر درست تصمیم گیری کنید و بدون دلیل منطقی و درست آنرا تغییر ندهید

اعتماد بنفس

افرادی که اعتماد به نفس کافی ندارند معمولا از بحث ها فرار میکنند.

konkoronline.ir

اما اول از همه چگونه بفهمیم که کمبود اعتماد به نفس داریم؟ و چه نشانه هایی برای فهم آن وجود دارد؟

آخرین اخبار کنکور