۶۳۵۶۸۸۵۴۱۲۳۵۲۷۴۶۳۴

درهنگام مطالعه فقط روی مطلب متمرکز شوید و به چیز دیگری فکر نکنید

سیمای تغذیه نوجوانان و جوانان دوران باوغ نه تنها با جهش رشد جسمی بلکه با تغییرات خلق و خو و تحولات عاطفی و روانی همراه است. نوجوانان شناخت هویت و کسب استقلال را تجربه می کنند. در این دوران توجه آن ها به حفظ ظاهر و تناسب اندام بیشتر جلب می شود و این عوامل […]

سازمان سنجش کارنامه کنکور را روی سایت سنجش قرار داد

۸۲۱۰۵۱۹۷-۷۰۷۸۲۹۹۸

سعی کنید هر روز تقریبا به اندازه برنامه خودتان درس بخوانید نه اینکه تناوب زیادی در ساعت مطالعه روزانه داشته باشید.

۵۰۰۵۱۵۳_۹۹۲

به تاخیر انداختن کارها باعث سستی و تنبلی می‌شود و باید از آن پرهیز کرد.

«وفقیت

داشتن اهداف بزرگ و سخت و تلاش برای رسیدن به آن باعث موفقیت شما می‌شود.

آخرین اخبار کنکور