۴۴۹۶۳۱۲۱۵۹۸۲۳۲۲۱۴۳۲۲۴۸۱۷۳۶۴۱۸۵۹۲۱۲۴۲۵۸۵

بدون نظم و انضباط موفقیتی حاصل نمی شود.

افکار-منفی-۱-۱-۷۶۰x400

با فکر کردن به شکست باعث استرس و فشار بر خود می‌شوید.

konkor

امتحانات نهایی فرا رسیده است و از هفته بعد شروع می‌شود. ..

۷۹۲۲۷d_c78d411c99fb470bafd2bf4b5cad0af6_mv2

برنامه ریزی در خرداد (۱) در فرآیند یک ساله ی آماده سازی داوطلبان برای آزمون سراسری، خرداد، فرصت تثبیت مطالب و مرور کلی مطالب است. برخی از داوطلبان ممکن است در دوره های جمع بندی و یا در طول سال نتوانسته باشند تمام تست های کتاب های کمک آموزشی خود را بزنند و یا برخی […]

آخرین اخبار کنکور