۶۳۵۶۸۸۵۴۱۲۳۵۲۷۴۶۳۴

درهنگام مطالعه فقط روی مطلب متمرکز شوید و به چیز دیگری فکر نکنید

۱۰۲۹۲۳۴۵_۸۶۲

اولین و مهمترین مرحله انتخاب رشته، علاقه سنجی است.

اعلام نتایج اولیه کنکور

سازمان سنجش کارنامه کنکور را روی سایت سنجش قرار داد

۸۲۱۰۵۱۹۷-۷۰۷۸۲۹۹۸

سعی کنید هر روز تقریبا به اندازه برنامه خودتان درس بخوانید نه اینکه تناوب زیادی در ساعت مطالعه روزانه داشته باشید.

به تاخیر انداختن کارها باعث سستی و تنبلی می‌شود و باید از آن پرهیز کرد.

«وفقیت

داشتن اهداف بزرگ و سخت و تلاش برای رسیدن به آن باعث موفقیت شما می‌شود.

ریاضی (۶)

همه چیز در ریاضیات از تعریف‌ها شروع می‌شود و این تعریف‌های اولیه است که مشخص می‌کند چه عملی در چه جایی مجاز است یا چه نتیجه‌ای دارد.

p

برای نتیجه گرفتن از تلاش‌ها باید با برنامه تلاش کرد و همه تلاش‌ها باید با هم هماهنگ باشند.

آخرین اخبار کنکور