بالا بردن انگیزه در مطالعه

اگر شما می خواهید انگیزه مطالعه کردن بیشتری پیدا کنید در مرحله اول باید هدف خود رامشخص کنید وقتی مشخص شد که شما چه هدفی ...

معمای ۹ دایره و خط ممتد

چگونه می‌توان بدون برداشتن قلم ۹ دایره زیر را با ۴ چهار خط مستقیم به هم متصل کرد؟     پاسخ: مشاهده پاسخ یک ساعت پس از انتشار این مطلب ...
آخرین اخبار کنکور