جمع بندی به شیوه ی سه روز یک بار

جمع بندی به شیوه ی سه روز یک بار روش جمع بندی به شیوه ی سه روز یک بار، یکی از تکنیک ها و روش های بسیار مهم دوران جمع بندی در فرصت یک ماه مانده تا آزمون سراسری است. به طوری که در هر صورت پیاده کردن صحیح آن می توان شاهد رشد و […]

جمع بندی نیم سال دوم

زمان به سرعت در حال سپری شدن است، اکنون که به زمان جمع بندی دروس نیم سال دوم رسیده ایم، بدون شک درک سرعت بالای زمان برای مان راحت تر شده است. حدود ۱۵۰ روز قبل را به یاد بیاورید. همان روزها مشغول جمع بندی درس های نیم سال اول بودید می بینید چه زود […]

نگران نیم سال اول هستم!

شاید شما نیز جزو آن دسته از داوطلبانی باشید که در دوران جمع بندی دروس نیم سال اول (زمان امتحانات)، به هر دلیلی نتوانسته اند تمام اقدامات لازم را انجام دهندو در نتیجه تمام دروس را به طور کامل جمع بندی نکرده اید. طبیعتاً با پایان یافتن امتحانات و شروع تدریس سرفصل های نیم سال […]

جمع_بندی_نیم_سال_اول،_شروعی_مجدد

مطالعه به قصد یادگیری، تکرار با هدف تثبیت مطالب آموخته شده و امتحان (تست) به منظور ارزشیابی، آگاهی از سطح یادگیری و آشنایی با پرسش ها، انجام شده باشد

آخرین اخبار کنکور