D1736814T15865625(web)(b)

به مانند هر خصوصیت دیگری، تمرکز هم با تمرین بهتر می‌شود.

study (36)

دو درس مشابه نظیر عربی و انگلیسی را پشت سر هم نخوانید و بین مطالعه آنها فاصله بیندازید.

study (24)

در بررسی‌ها و مطالعات مربوط به روانشناسی یادگیری، دیده شده که مطالعه در فواصل زمانی کوتاه، بازدهی بیشتری دارد.

۳۷۸۹۶

بهتر است بدانید قانون جذب و راهکارهای اینچنین برای دستیابی به آینده ای عالی نمى تواند هرچیزى را که در زندگیتان از آن متنفرید تغییر دهد، زیرا نفرت از ایجاد تغییر جلوگیرى مى کند.   همانطورى که این قانون به ما دقیقا همان چیزى را مى دهد که از خود ارتعاش مى دهیم، زمانى که […]

با سوال پرسیدن از خود قبل از شروع مطالعه به ذهن و مطالعه جهت بدهید.

image_1_11-200x110

از مطالعه در حالتهای که به بدن شما آسیب می‌رساند خودداری کنید.

studying

دقت در هنگام مطالعه و در هنگام تست زنی و آزمون باید کامل باشد. سرعت بالاتر در تست زنی نباید باعث دقت کم شود.

plannig

این شیوه که محور تلاش قبل از عید برای یادگیری مطالب باشد و بعد از عید تست زنی انجام دهیم، جواب خوبی داده است.

آخرین اخبار کنکور