۱۲۳

بعضی از دانش‌آموزان بیش از اندازه به سوالات سخت مشغول می‌شوند چنانکه از سوالات معمولی غافل می‌شوند.

اصول-مطالعه

حتما در برنامه مرور به اندازه کافی روی دروس عمومی توجه داشته باشید

-۲۰۰x134

طوری برنامه ریزی کنید که بتوانید در طول مدت باقیمانده پنج تا هفت کنکور آخر را از خودتان آزمون بگیرید.

۱۳۷۵-۵۲۲۰۴۷-۲۰۶۵ee7d12a0f7648b3ca54234fe55fb4f22f1bc-200x133

طوری برنامه ریزی کنید که تا پایان اردیبهشت همه مطالب را خوانده و هیچ مطلب جدیدی برای خواندن نداشته باشید.

آخرین اخبار کنکور