یادگیری قبل از خواب

یادگیری قبل از خواب حتما تا به حال برایتان پیش آمده است مسئله ای را که هنگام شب فکر شما را به شدت مشغول کرده و پاسخی برای آن پیدا نکرده اید، هنگام صبح به راحتی و با یک تمرکز کوچک حل کنید. اگر دقت کرده باشید، بعضی دوستانتان مطالعه ی دروس هنگام شب و […]

۷۹۲۲۷d_c78d411c99fb470bafd2bf4b5cad0af6_mv2

برنامه ریزی در خرداد (۱) در فرآیند یک ساله ی آماده سازی داوطلبان برای آزمون سراسری، خرداد، فرصت تثبیت مطالب و مرور کلی مطالب است. برخی از داوطلبان ممکن است در دوره های جمع بندی و یا در طول سال نتوانسته باشند تمام تست های کتاب های کمک آموزشی خود را بزنند و یا برخی […]

آخرین اخبار کنکور