عربی (۱۰)

تست عربی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

۶۳۶۴۶۳۶۰۲۰۰۰۰۵۴۲۳۲

تستهای کنکوری فلسفه و منطق رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

ادبیات تخصصی

تست ادبیات اختصاصی کنکور سالهای گذشته رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

عربی (۴)

تستهای کنکوری عربی عمومی با پاسخ تشریحی

سرعت و دقت در تست زنی باید در تعادل و حالت بهینه باشند.

job2-182x150

ابتدا برنامه را آهسته و کم‌تلاش شروع کنید و به تدریج ساعتهای مطالعه را بالا ببرید.

calculus (6)

تستهای کنکوری ریاضی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

معارف اسلامی (۵)

تستهای کنکوری دین و زندگی عمومی با پاسخ تشریحی

آخرین اخبار کنکور