روانشناسی (۳)

تست روانشناسی کنکور سالهای گذشته رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

معارف اسلامی (۵)

تستهای کنکوری دین و زندگی عمومی با پاسخ تشریحی

اقتصاد (۴)

تست اقتصاد کنکور سالهای گذشته رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

سنجش-نتایج-توسط-کمال-گرا-ها-چطور-است-۲۰۰x78

اگرچه مقدار کمی کمالگرایی لازم است اما اگر در کار خود کمالگرایی بدون واقع گرایی داشته باشید، موفق نخواهید شد.

بسیار مهم است که در تستهای آزمایشی که در خانه تمرین می‌کنید و همینطور آزمونهای آزمایشی، روشهای تست زنی درست را به خوبی تمرین کنید و با آنها تطبیق پیدا کنید.

دین و زندگی (۴)

تستهای کنکوری دین و زندگی عمومی با پاسخ تشریحی

English-Language

تستهای کنکوری زبان انگلیسی عمومی با پاسخ تشریحی

معارف اسلامی (۵)

تست دین و زندگی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

آخرین اخبار کنکور