ادبیات فارسی (۸)

تست ادبیات فارسی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

زبان-ادبیات-فارسی-کنکور-علوم-انسانی-۳۰۰x292

تستهای کنکوری ادبیات تخصصی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

emla-516x340

همانطور که مباحث و کلمات ادبیات را می خوانید در املای آنها دقیق شوید

۶۳۶۶۱۲۹۶۲۲۹۰۲۶۹۸۲۳

دوستانی که منفی‌باف هستند و همیشه ناله و شکایت دارند بدترین نوع دوستان هستند و باورهای شما را منفی می‌کنند و مسیر موفقیت شما را خراب می‌کنند.

تستهای کنکوری ادبیات فارسی عمومی با پاسخ تشریحی

تلاش

ویکرد انسان‌ها در برابر کار و تلاش دو گونه است: یک عده می‌خواهند که در جای آرام باشند، خوش بگذرانند و راحت باشند و دسته دیگر دلشان می‌خواهد تلاش کنند و موفق شوند و از این تلاش و موفقیت لذت ببرند.

آخرین اخبار کنکور