ادبیات فارسی (۸)

تست ادبیات فارسی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

emla-516x340

همانطور که مباحث و کلمات ادبیات را می خوانید در املای آنها دقیق شوید

۶۳۶۶۱۲۹۶۲۲۹۰۲۶۹۸۲۳

دوستانی که منفی‌باف هستند و همیشه ناله و شکایت دارند بدترین نوع دوستان هستند و باورهای شما را منفی می‌کنند و مسیر موفقیت شما را خراب می‌کنند.

زیست (۱۰)

تستهای کنکوری زیست‌شناسی رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

تستهای کنکوری ادبیات فارسی عمومی با پاسخ تشریحی

تلاش

ویکرد انسان‌ها در برابر کار و تلاش دو گونه است: یک عده می‌خواهند که در جای آرام باشند، خوش بگذرانند و راحت باشند و دسته دیگر دلشان می‌خواهد تلاش کنند و موفق شوند و از این تلاش و موفقیت لذت ببرند.

زمین شناسی (۷)

تست زمین‌شناسی کنکور سالهای گذشته رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

آخرین اخبار کنکور