شیمی (۱۰)

تستهای کنکوری شیمی رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

معارف اسلامی (۵)

تستهای کنکوری دین و زندگی عمومی با پاسخ تشریحی

زمین شناسی (۱۱)

تستهای کنکوری زمین‌شناسی رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

سنجش-نتایج-توسط-کمال-گرا-ها-چطور-است-۲۰۰x78

اگرچه مقدار کمی کمالگرایی لازم است اما اگر در کار خود کمالگرایی بدون واقع گرایی داشته باشید، موفق نخواهید شد.

بسیار مهم است که در تستهای آزمایشی که در خانه تمرین می‌کنید و همینطور آزمونهای آزمایشی، روشهای تست زنی درست را به خوبی تمرین کنید و با آنها تطبیق پیدا کنید.

شیمی (۵)

تست شیمی کنکور سالهای گذشته رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

دین و زندگی (۴)

تستهای کنکوری دین و زندگی عمومی با پاسخ تشریحی

هندسه (۱)

تست ریاضی کنکور سالهای گذشته رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

آخرین اخبار کنکور