روش-ها--تست-زن--احتمال

بطور میانگین ازین مبحث برای دانش آموزان رشته ی ریاضی ۳ سوال و برای تجربی ۲ سوال طرح میشود.

آخرین اخبار کنکور