سوال تست زبان

۱- The committee didn’t ............... how long such a project would last. ۱) develop ۲) estimate ۳) construct ۴) discipline   ۲- He felt some pain in his leg and ............... ...

تغییر متناوب مکان مطالعه و درس خواندن

اگرچه بسیاری از دانشجویان به مطالعه در کتابخانه شدیدا معتقد هستند، اما دانشمندان علم ادراک بر این باورند تغییر متناوب محیط مطالعه برای یادگیری بسیار ...

تست هوش: چهار عدد ۵

آیا می توانید با استفاده از ۴ تا عدد ۵، و بکارگیری هر تعداد از چهار عمل اصلی (+،−،×،÷) که لازم می دانید، اعداد ۰، ...

صخره نوردی و آنچه باید درباره این ورزش بدانید

صخره نوردی چیست؟ صخره نوردی یا سنگ نوردی نوعی ورزش و تفریح که فرد با استفاده از طناب و ابزار مخصوص به بالا رفتن از صخره ...
آخرین اخبار کنکور