معمای-شطرنج-تهدیدهای-پنهان-شماره-۸-۵۴۲۰۱

در یک صفحه شطرنج، ۶ مهره پنهان شده اند،…

intelligence-test-piece2-1

به دنبال سالی می گردیم که مجموع دو رقم اول آن با دو رقم آخر آن، به دو رقم وسط بیانجامد.

intelligence-test5-5

یک حرف انگلیسی E با ظاهری مشخص داریم ….

puzzle-rectangular1-1

یک قطعه مکعب مستطیل چوبی به ابعاد ۶ × ۸ × ۱۳ سانتی متر داریم و …

بین دو تصویر چند اختلاف وجود دارد؟

۰۶۵۲۲۸۵۲۹۴۹۱۷۳۵۱۰۲a

در این تست هوش تصویری جالب شما باید رابطه ای را بین اشکال مورد نظر پیدا کرده و با توجه به این رابطه مکان خالی را با شکل مناسب پر نمایید.

math-puzzle1-1

یک ساعت را در نظر بگیرید، ….

contemporary-olympiad1-1

واضح است که الف و ب نمی‌توانند با هم درست باشند…

آخرین اخبار کنکور