تست-هوش-اعداد-رمزگذاری-شده-۳۴۰۲۱

مجموع اعداد رمزگذاری شده را بیابید…

معمای-ریاضی-مسئله-وزن-بسته-ها-۲۳۳۷۱

۱۰ پاسخی که ما یافته ایم:

معمای-ریاضی-مسئله-وزن-بسته-ها-۲۳۳۷۱

مسئله وزن بسته ها و قرار دادن آنها در جعبه ها

معمای-ریاضی-دانش-آموزان-و-امتحان-۵۰۳۸۱

عباس یا در مدرسه “الف” یا ” ج” است…

احمد در چه درسی امتحان دارد و در چه مدرسه ای درس می خواند؟

معمای-ریاضی-عبور-از-پل-رودخانه-شماره-۱-۳۶۵۴۱

پاسخ سوال هوش امروز را حدس زده‌اید؟ پاسخ درست را ببینید

معمای-ریاضی-عبور-از-پل-رودخانه-شماره-۱-۳۶۵۴۱

برای عبور از روی پلی چوبی بر روی یک رودخانه با شرایطی خاص، چه ایده ای دارید؟

معمای-ریاضی-حلزون-و-چاه-۳۹۱۴۱

پاسخ را حدس زده‌اید؟ پاسخ درست را ببینید

آخرین اخبار کنکور