سوال کنکورهای قبل – عربی

عیّن اللّام ناصبهً: ۱) لیکرّم کلِّ منّا العلماء الکبار فی المجتمع! ۲) نرجو الله لجمیع شعبنا التّوفیق و السّعاده فی حیاتهم! ۳) هو یعمل کثیراً لتوفیر ما یحتاج ...

صخره نوردی و آنچه باید درباره این ورزش بدانید

صخره نوردی چیست؟ صخره نوردی یا سنگ نوردی نوعی ورزش و تفریح که فرد با استفاده از طناب و ابزار مخصوص به بالا رفتن از صخره ...
آخرین اخبار کنکور