D1736814T15865625(web)(b)

به مانند هر خصوصیت دیگری، تمرکز هم با تمرین بهتر می‌شود.

study (36)

دو درس مشابه نظیر عربی و انگلیسی را پشت سر هم نخوانید و بین مطالعه آنها فاصله بیندازید.

study (24)

در بررسی‌ها و مطالعات مربوط به روانشناسی یادگیری، دیده شده که مطالعه در فواصل زمانی کوتاه، بازدهی بیشتری دارد.

اصول بنیادی مرور درسی

تحقیقات نشان می دهند افراد بهترین بازدهی و به تبع آن بهترین یادآوری را از مطالبی دارند که در نیمه ی اول هر نشست خوانده اند

بهتر است بدانید قانون جذب و راهکارهای اینچنین برای دستیابی به آینده ای عالی نمى تواند هرچیزى را که در زندگیتان از آن متنفرید تغییر دهد، زیرا نفرت از ایجاد تغییر جلوگیرى مى کند.   همانطورى که این قانون به ما دقیقا همان چیزى را مى دهد که از خود ارتعاش مى دهیم، زمانى که […]

چگونه-مطالعه-کنیم

با سوال پرسیدن از خود قبل از شروع مطالعه به ذهن و مطالعه جهت بدهید.

image_1_11-200x110

از مطالعه در حالتهای که به بدن شما آسیب می‌رساند خودداری کنید.

studying

دقت در هنگام مطالعه و در هنگام تست زنی و آزمون باید کامل باشد. سرعت بالاتر در تست زنی نباید باعث دقت کم شود.

آخرین اخبار کنکور