پاسخ معمای امروز را ببینید

در یک شهر بازی صفحه ای که روی آن ۶ عدد گیره دارد…

هر کارگر دست کم چند بسته از یک نوع محصول حمل می کند؟

پاسخ معمای امروز را ببینید

معمایی جالب از سری معماهای شطرنج

تفاوتها را ببینید. آیا توانستید همه آنها را پیدا کنید؟

بین دو تصویر چند اختلاف وجود دارد؟

آخرین اخبار کنکور