معمای-ریاضی-معمایی-درباره-زمان-۰۱۴۶

پاسخ معمای امروز را ببینید

معمای-ریاضی-معمایی-درباره-زمان-۰۱۴۶

معمایی درباره زمان: معمایی از سام لوید

بازی اعداد

پاسخ معمای امروز را ببینید

بازی اعداد

بازی با اعداد

پاسخ معمای امروز را ببینید

کشف-کنید-۳۷۳۳

یک بازی عددی را انجام دهید. آیا همیشه همان عددی که در ابتدا فکر کرده ایم، به دست می آید؟

Albucasis

أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوی، پزشک و جراح مسلمان اَندَلُسی بود.

آخرین اخبار کنکور