معما-شمار-خرگوش-ها-بعد-از-یک-سال-۵۱۵۱

طرح این مسئله را به “فیوناتچی” ریاضیدان معروف ایتالیائی نسبت می دهند که در قرن سیزدهم میلادی زندگی می کرد. وی سری اعداد فیوناتچی را نیز ابداع کرده است….

تست-هوش-اعداد-رمزگذاری-شده-۳۴۰۲۱

پاسخ معمای امروز را ببینید

معمای-ریاضی-مسئله-وزن-بسته-ها-۲۳۳۷۱

۱۰ پاسخی که ما یافته ایم:

معمای-ریاضی-مسئله-وزن-بسته-ها-۲۳۳۷۱

مسئله وزن بسته ها و قرار دادن آنها در جعبه ها

عباس یا در مدرسه “الف” یا ” ج” است…

معمای-ریاضی-دانش-آموزان-و-امتحان-۵۰۳۸۱

احمد در چه درسی امتحان دارد و در چه مدرسه ای درس می خواند؟

معمای-ریاضی-عبور-از-پل-رودخانه-شماره-۱-۳۶۵۴۱

پاسخ سوال هوش امروز را حدس زده‌اید؟ پاسخ درست را ببینید

معمای-ریاضی-عبور-از-پل-رودخانه-شماره-۱-۳۶۵۴۱

برای عبور از روی پلی چوبی بر روی یک رودخانه با شرایطی خاص، چه ایده ای دارید؟

آخرین اخبار کنکور