معمای-شطرنج-مات-در-یک-حرکت-۳۶۰۲۱

پاسخ معمای شطرنج امروز را ببینید

معمای-شطرنج-مات-در-یک-حرکت-۳۶۰۲۱

با یک حرکت هوشمندانه، بازی را به نفع سفید خاتمه دهید.

معمای-شطرنج-تهدیدهای-پنهان-شماره-۸-۵۴۲۰۱

در یک صفحه شطرنج، ۶ مهره پنهان شده اند،…

پاسخ معمای امروز

intelligence-test-piece2-1

به دنبال سالی می گردیم که مجموع دو رقم اول آن با دو رقم آخر آن، به دو رقم وسط بیانجامد.

معمای-شطرنج-تهدیدهای-پنهان-شماره-۵-۴۶۲۹۱

تهدیدهای پنهان شده در صفحه شطرنج را آشکار نمایید…

آخرین اخبار کنکور