emla-516x340

همانطور که مباحث و کلمات ادبیات را می خوانید در املای آنها دقیق شوید

۶۳۶۶۱۲۹۶۲۲۹۰۲۶۹۸۲۳

دوستانی که منفی‌باف هستند و همیشه ناله و شکایت دارند بدترین نوع دوستان هستند و باورهای شما را منفی می‌کنند و مسیر موفقیت شما را خراب می‌کنند.

تلاش

ویکرد انسان‌ها در برابر کار و تلاش دو گونه است: یک عده می‌خواهند که در جای آرام باشند، خوش بگذرانند و راحت باشند و دسته دیگر دلشان می‌خواهد تلاش کنند و موفق شوند و از این تلاش و موفقیت لذت ببرند.

۲۰۱۵۹۱۳۱۲۲۸۲۱۶۰a2-200x117

نحوه سوال آمدن از هر مبحث درسی در کنکور را می‌توان در سوالات گذشته پیدا کرد.

۰-۶۴-۱۰۲۴x683

در زمان امتحان شما روحیه‌ای پیدا کرده ‌بودید که باعث می‌شد بیشتر و بهتر درس بخوانید….

study101-516x340

هر کدام از شما در طول سالها برای حفظ کردن، یادگیری و به خاطر سپردن درسها روشهایی را یادگرفته‌اید که به شما کمک می‌کند مطالب را بهتر به خاطر بسپارید و زودتر یادتان بیاید.

آخرین اخبار کنکور