تست معارف اسلامی کنکور

۱- اگر پیامبری در مقام تعلیم و تبیین دین معصوم نباشد چه اتفاقی می‌افتد؟ ۱( دین الهی به درستی به مردم نمی‌رسد و امکان هدایت از ...

تست هوش: شماره نفر بعدی چند است؟

چهار نفر هستند که هر کدام یک شماره دارند. با توجه به روابطه بین اعداد، آیا می توانید شماره نفر پنجم را حدس بزنید...         پاسخ: مشاهده پاسخ یک ...
آخرین اخبار کنکور