تاثیر_تغذیه_بر_یادگیری_دانش_آموزان

تاثیر تغذیه بر یادگیری دانش آموزان غذاهای حاوی پروتئین میزان یادگیری را افزایش می دهند. همچنین زمینه ی لازم برای ارتباط بین سلول های مغز را فراهم می کنند. از سوی دیگر کربوهیدرات ها، انرژی بخش هستند. اما اگر به وقدار زیاد و بدون پروتئین کافی مصرف شوند، موجب خواب آلودگی می شوند. کمبود اسیدهای […]

آخرین اخبار کنکور