مسئله-ریاضی-جبران-افت-قیمت-۴۵۰۷

قیمت اولیه کالا را P در نظر می گیریم….

مسئله-ریاضی-جبران-افت-قیمت-۴۵۰۷

از سری مسائل مسابقات ریاضی دبیرستانی آمریکا

d074d437-3709-40bf-9a97-249101a67ed5

موادغذایی تراریخته بخشی از دستاورد جدید و نه‌چندان مفید علم ژنتیک هستند که به‌تازگی، در قفسه‌های فروشگاه‌ها جا خوش کرده‌اند.

۲۰۸fcf9b-4f69-402d-82ca-ef77e4903eda

رمزارز پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر دنیای فناوری، اخبار بی‌شماری را ازآنِ خود کرد و آینده‌‌ی موردانتظار روشنی نیز پیش رو دارد.

آب
پژوهشگران به دنبال راهی برای حذف آلاینده‌ها از فاضلاب صنعتی هستند و به همین دلیل اخیراً راهی برای حل این مشکل پیدا کرده‌اند و آن استفاده از یک فیلتر نوین است.

معمای-ریاضی-خرگوش-ها-و-مرغ-ها-۰۱۵۸۱

پاسخ معمای امروز

معمای-ریاضی-خرگوش-ها-و-مرغ-ها-۰۱۵۸۱

تعدادی مرغ داریم و تعدادی هم خرگوش….

b58c703b-544f-41c6-9d51-a52117489271

نتایج آزمون شبیه‌‌سازی وضعیت بی‌‌وزنی مصنوعی در نحوه‌‌ی تصمیم‌‌گیری افراد، از نقش کمتر شناخته‌شده‌ی جاذبه در تکامل سیستم‌‌های ادراکی و شناختی ما حکایت می‌کند.

آخرین اخبار کنکور