۲۲۰px-Studying

یکی از روشهای خواندن مفهومی روش از کل به جزء است.

http://www.konkoronline.com/

ساعت مطالعه مناسب به هدف شما در ازمون سراسرى بستگی دارد.اگر میخواهید در کدرشته هاى پرطرفدار پذیرفته شوید باید بیشترین زمان ممکن در روز را به مطالعه اختصاص دهید

آخرین اخبار کنکور