http://www.konkoronline.com/

ساعت مطالعه مناسب به هدف شما در ازمون سراسرى بستگی دارد.اگر میخواهید در کدرشته هاى پرطرفدار پذیرفته شوید باید بیشترین زمان ممکن در روز را به مطالعه اختصاص دهید

http://www.konkoronline.com/

گاهی اوقات دانش آموزان با کمبود زمان در حین مطالعه ی خود مواجه می شوند و آنطور که مد نظرشان هست نمی توانند به هدف شان در مطالعه برسند.
ارائه راهکار برای حل مشکل اینگونه داوطلبان داشتن مطالعه حجمی زمانی است..

physics

تستهای کنکوری فیزیک رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

tamaddon

تستهای کنکوری تاریخ رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

این مسئله با کشیدن دیاگرام زیر به راحتی قابل بررسی و حل است:

mystery-suspected1

سه مرد، مظنون به ارتکاب یک قتل هستند…

conquer-horse1

پاسخ معمای حرکت اسب ها به نوبت! گزینه (ث) درست است. اگر اسب‌ها را مطابق شکل زیر از ۱ تا ۲۴ شماره‌گذاری کنیم، بیشینه مقدار k برابر ۲۴ به‌دست خواهد بود.    

conquer-horse1

تعدادی اسب شطرنج در صفحه‌ی ۵×۵ قرار دارند و قرار است به صورت مشخصی حرکت کنند…

آخرین اخبار کنکور