http://www.konkoronline.com/

ساعت مطالعه مناسب به هدف شما در ازمون سراسرى بستگی دارد.اگر میخواهید در کدرشته هاى پرطرفدار پذیرفته شوید باید بیشترین زمان ممکن در روز را به مطالعه اختصاص دهید

http://www.konkoronline.com/

گاهی اوقات دانش آموزان با کمبود زمان در حین مطالعه ی خود مواجه می شوند و آنطور که مد نظرشان هست نمی توانند به هدف شان در مطالعه برسند.
ارائه راهکار برای حل مشکل اینگونه داوطلبان داشتن مطالعه حجمی زمانی است..

آخرین اخبار کنکور